چگونه میتوانم کمک بگیرم؟

اگر شما یک پناهجو، پناهنده و یا یک مهاجر آسیب پذیر هستید که به کمک نیز دارد با ما تماس بگیرید.
شما میتوانید در رورهای کاری هفته (دوشنبه تا جمعه) بین ساعات09:30 صبح تا 4 بعد از ظهر با ما تماس بگیرید
از طریق تلفن با شماره : 01865 722082
و یا از طریق واتس اپ WhatsApp با شماره07784 300683 پیام دهید.
ویا ایمیل ارسال کنید : advice@asylum-welcome.org
همچنین اگر شما یک اروپایی هستید که برای درخواست وضعیت اقامت یا قبل از آن به کمک نیاز دارید، به ما ایمیل ارسال کنید:
europawelcome@asylum-welcome.org

ما که هستیم؟

ما یک موسسه خیریه هستیم (Welcome Asylum) که به پناهجویان ، پناهندگان و مهاجران آسیب پذیر که در آکسفوردشایر زندگی می

کنند، اطالعات، مشاوره و پشتیبانی عملی ارائه می دهیم. خدمات ما شامل کمک به بزرگساالن، جوانان و خانواده ها میباشد.

چطور ما میتوانیم کمک کنیم؟

پناهجویان، پناهندگان و مهاجران می توانند دسترسی به خدمات مورد نیاز برای شروع بازسازی زندگی خود و پیشرفت را دشوار ببینند. ما

خدمات مشاوره ای و پشتیبانی را برای کمک به مخاطبین خود فراهم می کنیم تا احساس راحتی، امنیت ، احترام و درک متاقبلبه عنوان اعضای یک جامعه را

داشته باشند.

خدمات مشاوره ای

ما مشاوره رایگان ، مستقل ، محرمانه ای ارائه می دهیم که
شامل موارد زیر است:

 • روند پناهندگی

 • ادعای پناهندگی

 • ادعاهای تازه

 • درخواست مدارک وزارت کشور ، مانند مدارک سفر

 • پشتیبانی از پناهندگی

 • خشونت خانگی

 • حمایت از بی خانمانی و مسکن

 • دسترسی به خدمات اجتماعی در سراسر آکسفوردشایر

 • دسترسی به مراقبت های بهداشتی

 • کمک کردن به یافتن شغل مناسب

 • یافتن کالسهای انگلیسی و کالسهای مرتبط آموزشی مختلف

 • مشاوره آموزش ، از جمله برنامه های کاربردی برای کالج و
  دانشگاه

 • برنامه های قبل از اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا

 • حمایت از زندانیان مهاجر در زندان هانترکوم و خانواده های
  آنها

خدمات پشتیبانی

ما به مخاطبین خود کمک می کنیم تا احساس راحتی کنند،
در ارتباط باشند، انگلیسی فرا بگیرند و به غذا و اقالم ضروری
دسترسی پیدا کنند. پشتیبانی های ما شامل موارد زیر است:

 • باشگاه جوانان

 • گروه دختران جوان

 • فراهم کردن آمورش فرد به فرد زبان انگلیسی

 • فراهم کردن آمورش فرد به فرد کالس ریاضی

 • مرکز کار

 • دسترسی به دوچرخه

 • دسترسی به لپ تاپ

 • دسترسی به غذا

 • کمک به سختی و فقر

 • پشتیبانی از سازمانهای جامعه پناهندگان

 • یک مرکز خوش آمد گویی

 • کمک هزینه سفر به وزارت امور داخله ، مراکز گزارش دهی،
  جلسات قانونی و وکال
  پشتیبانی از فناوری های مدرن )رایانه ، لپ تاپ ، تلفن های
  هوشمند)